Nguồn dòng 1 chiều - Agilent

Hiện chúng tôi có số lượng 9 nguồn điện một chiều có độ chính xác cao của hãng Agilent sản xuất. Các nguồn điện này ở trong tình trạng tốt, chất lượng dòng điện phát ra ổn định. Dòng điện lớn nhất lên tới 7 ADC.

Nội dung

Nguồn dòng loại này có thể được sử dụng để hiệu chuẩn đồng hồ vạn năng, cấp năng lượng cho các thiết bị đòi hỏi độ ổn định cao của nguồn điện cung cấp. 

Kết quả đạt được

Nếu quan tâm, các bạn có thể liên lạc để hỏi các chi tiết theo địa chỉ email hoặc số điện thoại ở đầu trang nhà.