Hiệu chuẩn thiết bị đo độ cứng viên thuốc

Độ cứng viên thuốc nén được đo bởi hệ đo độ cứng viên thuốc theo khuyến cáo của dược điển quốc tế. Thiết bị đo độ cứng này có dạng đặc thù. Để hiểu chuẩn được thiết bị này, cần có hệ hiệu chuẩn lực đặc biệt.

Nội dung

Theo yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất dược, đội ngũ nghiên cứu đo lường VCAL đã tiến hành nghiên cứu phương pháp hiệu chuẩn thiết bị đo độ cứng viên thuốc do danh nghiệp sản xuất. Hệ gá đầu đo lực đặc biệt đã được VCAL đề xuất. Quy trình đo đã được VCAL kết hợp với doanh nghiệp viết và đã được doanh nghiệp chấp nhận. Doanh nghiệp đã kí với VCAL hợp đồng thực hiện dự án hiệu chuẩn thiết bị này, đồng thời VCAL đã chuyển giao toàn bộ công nghệ đo hiệu chuẩn này cho doanh nghiệp dược.

Kết quả đạt được

Dự án kết thúc với việc chuyển giao công nghệ đo hiệu chuẩn thiết bị xác định độ cứng viên thuốc cho doanh nghiệp. Qua dự án, các kĩ sư chất lượng của doanh nghiệp đã hấp thụ không những công nghệ đo này mà còn cả những tri thức quản lý chất lượng, thiết thực cho các hoạt động sản xuất của mình.