Dịch vụ của V-CAL

Hiệu chuẩn kiểm định

 • Lĩnh vực độ dài

  Lĩnh vực độ dài

  V-CAL có thể cung cấp các nhóm phép hiệu chuẩn sau trong lĩnh vực đo lường độ dài

  • Đo khoảng cách tuyệt đối
  • Đo khoảng cách tương đối
  • Đo độ nhám
  • Đo hình dạng hình học
 • Lĩnh vực điện

  Lĩnh vực điện

  Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

  • Chất lượng cao
  • Tiêu chuẩn Châu Âu
  • Bảo hành dài hạn
 • Lĩnh vực khối lượng

  Lĩnh vực khối lượng

  V-CAL có thể cung cấp các nhóm phép hiệu chuẩn sau trong lĩnh vực đo lường khối lượng

  • Các loại cân phân tích, cân kỹ thuật, cân so sánh
  • Các loại cân tải trọng lớn, cân băng tải, cân cầu, cân phễu
  • Các loại cân sấy ẩm
  • Các quả cân chuẩn
 • Lĩnh vực lực, độ cứng

  Lĩnh vực lực, độ cứng

  Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

  • Chất lượng cao
  • Tiêu chuẩn Châu Âu
  • Bảo hành dài hạn
 • Lĩnh vực nhiệt

  Lĩnh vực nhiệt

  V-CAL có thể cung cấp các nhóm phép hiệu chuẩn sau trong lĩnh vực đo lường nhiệt

  • Lò nung, tủ sấy
  • Tủ bảo quản
  • Kho bảo quản
  • Các loại nhiệt kế
 • Lĩnh vực hóa lý

  Lĩnh vực hóa lý

  Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

  • Chất lượng cao
  • Tiêu chuẩn Châu Âu
  • Bảo hành dài hạn
 • Sửa chữa thiết bị đo

  Sửa chữa thiết bị đo

  Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

  • Chất lượng cao
  • Tiêu chuẩn Châu Âu
  • Bảo hành dài hạn
 • Đào tạo đo lường

  Đào tạo đo lường

  Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

  • Chất lượng cao
  • Tiêu chuẩn Châu Âu
  • Bảo hành dài hạn
 • Lĩnh vực dược

  V-CAL có thể cung cấp các nhóm phép hiệu chuẩn sau cho các thiết bị trong nhà máy sản xuất thuốc

  • Đo chênh áp, kiểm soát nhiệt độ phòng bọc màng viên thuốc
  • Kiểm tra độ cứng viên thuốc
  • Kiểm tra độ hao mòn viên thuốc
  • Đo kiểm tra thành phần hóa học viên thuốc
 • Lĩnh vực bệnh viện

  V-CAL có thể cung cấp các nhóm phép hiệu chuẩn sau cho các thiết bị trong bệnh viện

  • Đo điện tim và điện não
  • Kiểm soát các thông số cơ bản của bệnh nhân
  • Đo và điều trị siêu âm
  • Thiết bị khác