• 8/8/2019
  • Admin
  • Mục: Hệ thống chất lượng

Đào tạo ISO/IEC 17025:2017

Đào tạo hệ thống quản lý chất lượng

Ngày 20/7/2019, VCAL đã tổ chức đào tạo cho kĩ sư phòng kĩ thuật thuộc doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện lực Thái Bình về các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017. Cùng tham dự với các kĩ sư đến từ Thái Bình, các kĩ sư đo lường của VCAL đã có buổi làm việc trao đổi chuyên môn với các đồng nghiệp. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025 cho phòng kĩ thuật.