Ban cố vấn chuyên môn: VCAL có ban cố vấn chuyên môn bao gồm các chuyên gia đầu nghành về lĩnh vực đo lường. Các chuyên gia này đã từng hoặc đang công tác tại các Viện nghiên cứu Quốc gia hoặc Quốc tế, có các kinh nghiệm thực tiễn trong các công việc liên quan tới chuẩn và phương tiện đo lường phục vụ quản lý nhà nước và ứng dụng trong công nghiệp. Ban cố vấn có vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho đội ngũ lãnh đạo của công ti định hướng đầu tư, tạo dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tiễn.

Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Dũng đảm nhiệm vị trí giám đốc và điều hành chung VCAL dựa trên các kinh nghiệm phong phú của Ông về quản lý và ứng dụng trong khoa học đo lường.

Giám đốc điều hành: Ông Lê Hữu Thắng giữ vai trò giám đốc điều hành, chỉ đạo trực tiếp việc thực thi các dự án đo lường. Ông có các kinh nghiệm phong phú về quản lý điều hành phòng đo lường cũng như các phép đo ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Giám đốc kinh doanh: Ông Nguyễn Văn Hải là người có nhiệm vụ tạo dựng hình ảnh của VCAL trên thị trường và tạo lập thị trường cho VCAL. Trước đó, Ông đã có kinh nghiệm Lãnh đạo trong các công ti kinh doanh về thiết bị đo với những dự án với doanh số lên tới trăm tỉ đồng.   

Phụ trách khối Văn Phòng: Bà Nguyễn Thị Bích Lan có nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo thực hiện các công việc nội bộ của VCAL, giữ cho các luồng công việc bên trong công ti VCAL được trôi chảy thông suốt. Trước đó, Bà đã có các kinh nghiệm phong phú trong một số công ti hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn và tài chính.